Szanowni Państwo,

 

 

Wypełniając obowiązek informacyjny, tzw. RODO wynikający z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88),chcemy poinformować, że realizacja umowy, którą z Państwem zawarliśmy wiąże się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych.

Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma : PPHU MAT Małgorzata Chyra, ul. Długa 17, 42-152 Iwanowice Małe, Polska, NIP: 574-167-82-93, tel. +48 608 053 126, + 48 34 318 08 18, kontakt e-mail: sklep@matchyra.pl
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane zgodnie z RODO:

 

 1. art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj na podstawie Państwa zgody w celu wysyłania informacji w zakresie aktualnej oferty – aż do cofnięcia zgody.
 2. art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne w celu zawarcia umowy na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą oraz w celu należytego wykonania umowy.
 3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia finansowe, w tym podatkowe.
 4. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak kierowanie do Państwa ofert w ramach marketingu bezpośredniego oraz ewentualnej konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych a także do celów archiwalnych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczania informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

 

Informujemy, że podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży/ świadczenia usług. Przy dokumentowaniu sprzedaży/ usług fakturą VAT, Administrator zobowiązany jest uzyskać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Brak podania danych osobowych uniemożliwi dokonanie sprzedaży/świadczenia usług, a tym samym uniemożliwi zawarcie głównej umowy.

 1. Państwa dane będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy. Następnie dane będą przechowywane w celach archiwalnych tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą nasi pracownicy, którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za przetwarzanie danych, firmy informatyczne współpracujące z Administratorem, firmy kurierskie, transporterowe i pocztowe, księgowe. Podmioty powyższe uzyskały dostęp tylko do tych Państwa danych, których przetworzenie przez nie będzie konieczne w celu właściwego wykonania umowy.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 4. Zgodnie z treścią ww. rozporządzenia przysługuje Pani/Panu prawo
 1. dostępu do treści danych osobowych,
 2. otrzymania kopii danych osobowych,
 3. sprostowania danych osobowych,
 4. usunięcia danych osobowych,
 5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ilekroć są przetwarzane na takiej  podstawie,
 7. do przenoszenia danych osobowych,
 8. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 9. do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ilekroć Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem.