Regulamin sklepu internetowego MATCHYRASHOP.PL

 

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep internetowy, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie internetowym oraz o prawach Konsumenta

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 06 kwietnia 2024 r.

 

SPIS TREŚCI:
§ 1.    Definicje
§ 2.    Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3.    Wymogi techniczne
§ 4.    Zakupy w Sklepie internetowym
§ 5.    Płatności
§ 6.    Realizacja zamówienia
§ 7.    Prawo odstąpienia od umowy
§ 8.    Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9.    Reklamacje
§ 10. Dane osobowe
§ 11. Zastrzeżenia


Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

 

§1.  DEFINICJE

 

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu internetowego (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie  internetowym swoje indywidualne konto.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie internetowym.
Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).
Punkt odbioru – punkt znajdujący się pod adresem ul. Długa 17, 42-152 Iwanowice Małe, Polska.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy Sklep MATCHYRASHOP.PL prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://matchyrashop.pl
Sprzedawca – MAŁGORZATA CHYRA przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą firmy 

PPHU MAT Małgorzata Chyra wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, NIP: 574-167-82-93, Regon: 151985088, 42-152 Iwanowice Małe, ul. Długa 17, Polska.

 

§2. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 

 1. Adres pocztowy: ul. Długa 17, 42-152 Iwanowice Małe
 2. Adres e-mail: sklep@matchyra.pl  
 3. Telefon: +48 608 053 126, +48 34 318 08 18
 4. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): ul. Długa 17, 42-152 Iwanowice Małe
 5. Adres do wysłania reklamowanego towaru: ul. Długa 17, 42-152 Iwanowice Małe

 

§3. WYMOGI TECHNICZNE

 

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego potrzebne jest:
  • urządzenie z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie internetowym, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

 

§4. ZAKUPY W SKLEPIE

 

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie internetowym są całkowitymi cenami za towar.
 2. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym www.matchyrashop.pl są cenami brutto, zawierają podatek VAT
 3. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie internetowym: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 4. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie internetowym .
 5. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie internetowym: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 6. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu przez Kupującego.
 7. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą.
 8. Sprzedawca przekaże Kupującemu uprzywilejowanemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 9. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie internetowym, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
 10. Sklep zastrzega sobie prawo do prowadzenia akcji promocyjnych, wyprzedażowych i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Powyższe prawo do przeprowadzania akcji nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 11. Sprzedaż promocyjna oraz wyprzedaż jest ograniczona określoną liczbą towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności spływania zamówień aż do momentu, w który wyczerpane zostaną zapasy objęte daną formą wyprzedaży lub promocji. W zależności od warunków promocji – w magazynie sklepu lub w magazynie zewnętrznego dostawcy.
 12. Promocje w sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 13. Wszystkie produkty dostępne w matchyrashop.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych,

 

§5. PŁATNOŚCI

 

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  1. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  2. za pomocą karty płatniczej:
   • Visa
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
  3. za pośrednictwem platformy płatniczej:
   • Płatności BLIK
   • PayU
   • Przelewy24
 2. W przypadku nieodebrania przesyłki z winy Klienta, w tym przesyłek pobraniowych, umowa kupna-sprzedaży nadal obowiązuje, a Sprzedawca może domagać się od kupującego zapłaty ceny towaru, kosztów przesyłki pierwotnej oraz kosztów przesyłki zwrotnej (tj. wynagrodzenia za poniesioną szkodę). Kwota może zostać powiększona o koszt ponownej przesyłki.
 3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 14 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
 4. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 5. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie internetowym  akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

 

§6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie internetowym.
 3. Zamówienia zakupu: blach, profili, prętów, płaskowników i innych towarów nieprefabrykowanych są realizowane w ciągu 1-3 dni roboczych.
 4. Zamówienia zakupu wyrobów gotowych są realizowane w terminie od 1-14 dni roboczych w zależności od dostępności, w wyjątkowych sytuacjach termin realizacji może ulec wydłużeniu do 21 dni roboczych.
 5. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 6. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie realizacji.
 7. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Towary zakupione w Sklepie internetowym dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej
  2. do paczkomatów InPost
 9. Wraz z zakupionym towarem nie są dostarczane testy, ani żadne deklaracje jakościowe. 
 10. Aby otrzymać taki dokument należy o tym poinformować przed zakupem, Sprzedawca określi możliwość uzyskania takiego dokumentu.
 11. Domyślnie do przesyłki dołączany jest paragon, Na wyraźne życzenie wystawiamy faktury VAT - w tym celu prosimy o zaznaczenie tej opcji w zamówieniu. Jednocześnie ze złożeniem zamówienia Klient upoważnia sklep do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Osoba fizyczna, która składa zamówienie w imieniu przedsiębiorstwa oświadcza, że dokonuje w jego imieniu wpłaty.
 12. Towar wysyłany za pośrednictwem kuriera należy bezwzględnie rozpakować niezwłocznie po jego otrzymaniu w celu:
  - weryfikacji po kątem ilości i pozycji
  - w przypadku blach nierdzewnych i aluminium konieczne jest rozdzielenie zespolonych folią elementów w celu zapobiegnięcia ewentualnemu oddziaływaniu temperatury i ich wulkanizacji.
 13. Towar pocięty nie podlega reklamacji.
 14.  Sklep internetowy  nie ma wpływu ani  nie ponosi odpowiedzialności za warunki w jakich przewoźnik realizuje    usługę transportową, dlatego wszelkie zastrzeżenia należy zgłaszać w momencie odbioru przesyłki bądź bezpośrednio po jej otrzymaniu.
 15.  Kupujący może odebrać towar osobiście w Punkcie Odbioru w godzinach jego otwarcia.
 16.  W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym  terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.

 

§7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru;
  2. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 3. Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z gotowego wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym jeśli nie doszło do wysyłki koszty dostarczenia towaru niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Długa 17, 42-152 Iwanowice Małe niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 5. Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego uprzywilejowanego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

 

§8. WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7 Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. towary z kategorii stal nierdzewna i aluminium jak: blachy, płaskowniki, profile, pręty i inne materiały cięte na wymiar, są towarami nieprefabrykowanymi i zgodnie art. 38 ustawy o prawach Konsumenta nie podlegają zwrotom.
 3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 4. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

§9. REKLAMACJE

 

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Reklamacja w drodze rękojmi jest możliwa, gdy konsument stwierdzi, że zakupiony towar konsumpcyjny jest niezgodny z zawartą ze sprzedawcą umową. Podstawowym warunkiem dochodzenia odpowiedzialności jest poinformowanie sprzedawcy o takiej niezgodności w terminie zgodnym z aktualnie obowiązującym prawem. Zgodnie z prawem taki towar podlega naprawie lub wymianie. 
 3. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez sklep, lub sklep nie wymienił produktu na wolny od wady, ani tej wady nie usunął.
 4. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 5. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na własny koszt, do siedziby Sprzedawcy na adres: ul. Długa 17, 42-152 Iwanowice Małe.
 6. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie internetowym .
 7. Reklamacje dotyczące działania Sklepu internetowego należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 8. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
 9. W przypadku sprzedaży wadliwego towaru odpowiedzialność sklepu jest ograniczona do możliwości przewidzianych ustawowo. Wyłączona jest odpowiedzialność w zakresie utraconych korzyści i szkód pośrednich
 10. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszystkich sporów. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia spory będą rozpatrywane przez właściwy Sąd.
 11. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może złożyć swoją skargę do Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks  

 

 

§10. DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie internetowym Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie internetowym, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w ochronie tym przypadku jest:
  1. umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
  3. prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia i realizacji umowy. Nie podanie danych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy w Sklepie internetowym.
 4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie internetowym będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
  2. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
  3. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez Sklep internetowy,
  4. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia, 
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu dany z § 2 Regulaminu.
 7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§11. ZASTRZEŻENIA

 

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie internetowym zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, Sądem właściwym będzie Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Kupującym uprzywilejowanym, w granicach prawem dopuszczonych, jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego oraz do 1 roku od wydania towaru.
 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Przedsiębiorcy uprzywilejowanego jest, w granicach prawem dopuszczonych, ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Przedsiębiorcę uprzywilejowanego oraz do 1 roku od wydania towaru.
 7. Sklep internetowy matchyraschop.pl nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, awaria etc.) lub innych od niego niezależnych. 7. Sklep internetowy matchyraschop.pl nie ponosi odpowiedzialności przewidzianej w Regulaminie, spowodowanych przyczynami niezawinionymi przez Sklep internetowy matchyraschop.pl, w szczególności z powodu działania siły wyższej.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać:WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy zakupu

 dokonanego na odległość)

 

 

 

PPHU MAT  Małgorzata Chyra                                                           miejscowość, data …………………………………………………
ul. Długa 17 

42-152 Iwanowice Małe

NIP: 574-1687-82-93
e-mail: sklep@matchyra.pl

 

 

 

 Ja ........................................................................ niniejszym informuję  o moim odstąpieniu od umowy zakupu zawartej na odległość i dokonuję zwrotu następujących rzeczy:

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

....................................................................................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko Konsumenta  / Przedsiębiorcy uprzywilejowanego:

...................................................................................................................................................................................................................................

Adres Konsumenta/ Przedsiębiorcy uprzywilejowanego:

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.